Konfiguracja poczty w Mozilla Thunderbird

Po pierwszym uruchomieniu programu Mozilla Thunderbird, powinien automatycznie zgłosić się Kreator kont. Jeśli nie jest to pierwsze uruchomienie, należy z menu Plik wybrać opcję Nowy a następnie Konto....
W oknie Kreatora kont, należy wybrać opcję Konto pocztowe i kliknąć Dalej. Na następnej stronie należy wprowadzić nazwę i adres email:


i kliknąć Dalej.
W kolejnym oknie należy wprowadzić nazwę serwer pocztowego. W obu polach wprowadzamy serwer: mail.srv.pl:

i klinkąć Dalej.
W następnie oknie, w polu Nazwa użytkownika należy wprowadzić email:

i klinkąć Dalej. W kolejnym oknie należy wprowadzić nazwę konta - może być to email lub dowolna inna nazwa:

Po tym należy kliknąć Dalej i następnie Zakończ.