Komunikaty błędów przy dostarczaniu poczty

Serwer mail.srv.pl został skonfigurowany tak, aby maksymalnie ograniczyć ilość odbieranego SPAM-u. W tym celu stosowane jest wiele różnorodnych technik weryfikujących nadawców poczty, serwery z których korzystają oraz treść przesyłanych maili.
W związku z tym u nadawców wysyłających pocztę przez źle skonfigurowane serwery, mogą pojawić się opisane poniżej komunikaty błędów.

Reverse DNS lookup failed for xx.xx.xx.xx (failed)
Ten komunikat oznacza że serwer nadawcy nie ma prawidłowo skonfigurowanej nazwy w revDNS. Adres IP serwera powinien mieć w revDNS prawidłową nazwę (rekord PTR) która w DNS (rekord A) powinna wskazywać na ten sam adres.
Przykładowo adres IP: 217.17.32.250 ma nazwę mail.srv.pl:
host$ host 217.17.32.250
250.32.17.217.in-addr.arpa domain name pointer mail.srv.pl.
Z kolei nazwa mail.srv.pl wskazuje na adres: 217.17.32.250
host$ nslookup mail.srv.pl
250.32.17.217.in-addr.arpa domain name pointer mail.srv.pl.
jarek@jlap2:~$ nslookup mail.srv.pl
Non-authoritative answer:
Name: mail.srv.pl
Address: 217.17.32.250

Problemy z revDNS są typowe dla poczty wysyłanej bez wiedzy użytkownika przez komputery zainfekowane wirusami lub trojanami.

[SPF] <Adres IP> is not allowed to send mail from <domena>.
Ten komunikat oznacza że list został wysłany z serwera który nie został zdefiniowany na liście serwerów dla domeny pocztowej <domena>. Administrator domeny może określić jakie serwery mogą wysyłać pocztę dla tej domeny. Jeśli takie ograniczenie jest zdefiniowane, to każdy list wysyłany przez inny serwer jest prawdopodobnie SPAM-em. Polityka ta nazywa się SPF.