Nowe certyfikaty SSL

Na serwerze zostały zainstalowane nowe certyfikaty SSL wystawione przez firmę GeoTrust, Inc. Certyfikaty są wystawione dla domeny ssl.srv.pl i taki adres należy podawać jako serwer poczty poczty przychodzącej i wychodzącej. Jeśli podany będzie inny adres program pocztowy może wyświetlać ostrzeżenie że certyfikat nie zgadza się z nazwą domeny.