Konfiguracja poczy na telefonach i tabletach z systemem Android

Do obsługi poczty w systemie Android, najlepszym programem jest K-9 Mail dostępny za darmo w sklepie Google Play.

Konfiguracja

Po zainstalowaniu należy skonfigurować konto pocztowe.
Na głównym ekranie K-9 Mail klikamy + (Dodaj konto) i podajemy adres email i hasło. Następnie klikamy Dalej i wybieramy typ konta. Zalecamy wybranie konta POP3. Na kolejnej stronie (Poczta przychodząca) podajemy następujące dane:

Serwer POP3: ssl.srv.pl
Zabezpieczenia: SSL/TLS
Port: 995
Identyfikator: <pełny adres email>
Rodzaj uwierzytelnienia: Normalne hasło
Hasło: <hasło>

i ponownie klikamy Dalej. Teraz program K-9 Mail sprawdzi wprowadzone dane. Jeśli wszystko wprowadziliśmy poprawnie, to przejdziemy do następnego ekranu: Poczta wychodząca (SMTP). Wprowadzamy tu następujące dane:

Serwer SMTP: ssl.srv.pl
Typ zabezpieczeń: STARTTLS
Port: 587
[x] Serwer wymaga uwierzytelnienia
Identyfikator: <pełny adres email>
Rodzaj uwierzytelnienia: Normalne hasło
Hasło: <hasło>

i ponownie klikamy Dalej. Na kolejnym ekranie ustawiamy Opcje konta:
Pobieranie wiadomości - ustawiamy jak często program ma sprawdzać pocztę na serwerze, proponuję ustawić: Co 10 minut
Wyświetlaj - podajemy ile ostatnich wiadomości ma być pokazywane na telefonie, proponuję ustawić: 100 wiadomości
Możemy także zaznaczyć czy telefon ma nas powiadamiać o odebraniu nowej poczty (przydaje się) i o sprawdzeniu konta (mało użyteczne).
Ponownie klikamy Dalej. Na ostatnim ekranie wpisujemy nazwę tego konta - dowolna nazwa, można ponownie podać email i nazwę która będzie umieszczana jako nadawca w naszych mailach. Na koniec klikamy Gotowe i możemy korzystać z poczty.