Spam

Panel do zarządania kontem został rozbudowany o funkcje automatycznego filtrowania poczty. Dostępne są dwa rodzaje filtrowania: prosty i zaawansowany. Sposób filtrowania wybieramy poprzez pole: Filtrowanie poczty w ustawieniach konta.
Filtrowanie proste
Wszystkie wiadomości odbierane przez serwer są automatycznie sprawdzane pod kątem zawartości spamu przez program SpamAssassin. Program ten dodaje do każdej wiadomości dodatkowe nagłówki:

X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.1.7 (2006-10-05) on beret2.srv.pl
X-Spam-Level: *
X-Spam-Status: No, score=2.0 required=5.0 tests=BAYES_20,HTML_MESSAGE,
      MIME_BASE64_NO_NAME,RAZOR2_CF_RANGE_51_100,RAZOR2_CF_RANGE_E4_51_100,
      RAZOR2_CHECK autolearn=no version=3.1.7

Znaczenie kolejnych nagłówków:
X-Spam-Checker-Version: - aktualna wersja programu
X-Spam-Level: - ilość gwiazdek od 0 do 5, określa prawdopodobieństwo że dana wiadomość jest spamem. Im więcej gwiazdek, tym bardziej prawdopodobne że jest to spam.
X-Spam-Status: - wykaz testów które dały pozytywny wynik.
Zawartość tych nagłówków możemy obejrzeć w każdym programie pocztowym wybierając opcję "Pokaż źródło wiadomości" lub "Pokaż wszystkie nagłówki". W programie Evolution można to osiągnąć zaznaczając wiadomość i wciskając Ctrl+U. W programie Outlook Express wciskamy Ctrl+F3.

Aby automatycznie usuwać wiadomości sklasyfikowane jako spam, w polu: Usuwanie spamu, wybieramy minimalną ilość gwiazdek w nagłówku X-Spam-Level która spowoduje że wiadomość zostanie skasowana.
Dodatkowo w polu Blokowane adresy, możemy wprowadzić listę adresów email z których nie chcemy otrzymywać poczty. Adresy należy wprowadzać małymi literami zamknięte w znaki <> i oddzielone przecinkami:

<foo@bar.com>, <foo1@bar.com>, ...