Umieszczanie stron WWW

Strony www można umieszczać na serwerze przy pomocy FTP lub SCP. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy używanie SCP. W FTP nazwy użytkowników i hasła są przesyłane jawnie w sieci co umożliwia ich podsłuchanie i w konsekwencji może doprowadzić do nieuprawnionego dostępu przez osoby trzecie. Ponadto FTP często źle działa w sieciach w których są stosowane firewall-e.
Jako klienta FTP polecamy program FileZilla do pobrania tu.
SCP zapewnia szyfrowanie całej łączności z serwerem oraz prawidłowo działa poprzez firewall-e. SCP jest standardowo dostępne dla wszytkich dysrybucji Linux-a, a dla Windows można pobrać darmowego klienta z sieci. Polecamy używanie darmowego programu WinSCP.
Typowo pliki stron są umieszczone w podkatalogu o nazwie takiej jak nazwa domeny której dotyczą. Dla stron o adresie: www.domena.pl, pliki będą dostępne w podkatalogu: domena.pl.