Konfiguracja poczty w Outlook Express 6

Po uruchomieniu programu Outlook Express 6, z menu należy wybrać opcję Narzędzia, następnie opcję Konta. W oknie Konta Internetowe należy kliknąć przycisk Dodaj i Poczta.... Pojawi się okno: Kreator połączeń internetowych. W pierwszym oknie, w polu Nazwa wyświetlana należy wprowadzić Imię i Nazwisko, nazwę firmy lub inną nazwę która będzie się pojawiała w listach w polu Od::


a następnie kliknąć przycisk Dalej. W kolejnym oknie należy wprowadzić adres email, np:
i kliknąć przycisk Dalej.
Na następnej stronie należy wprowadzić nazwy serwerów pocztowych. W obu polach należy wprowadzić nazwę: mail.srv.pl:

i następnie kliknąć Dalej.
Na kolejnej stronie w polu Nazwa konta należy wprowadzić adres email i hasło:

kliknąć Dalej i na kolejnej stronie Zakończ.
Następnie w oknie Konta internetowe, należy zaznaczyć utworzone konto i kliknąć przycisk Właściwości. W oknie Właściwości, należy wybrać zakładkę Serwery i zaznaczyć pole: Serwer wymaga uwierzytelnienia:

a następnie nacisnąć OK.
Konfiguracja konta jest zakończona.